Verlof / vakantie

Verlof / vakantie

Vraag

Is het gebruik van verlof correct in deze zin: Bijna alle collega’s nemen verlof in juli?

Antwoord

Nee, in de standaardtaal gebruiken we vakantie in de betekenis van jaarlijkse vrije dagen die standaard aan iedereen (werknemers, schoolkinderen en studenten) worden toegekend: Bijna alle collega’s nemen vakantie in juli.

Toelichting

Verlof is ‘de toestemming die verleend wordt aan werknemers om een periode van het werk afwezig te blijven, al dan niet met het behoud van loon’. Militairen krijgen ook verlof om hun eenheid te verlaten. Verlof wordt vaak gebruikt als tweede deel in samenstellingen en in vaste combinaties: ziekteverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, educatief verlof, studieverlof, penitentiair verlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof.

(1) Hij kreeg vijf dagen verlof om de begrafenis van zijn vader in Turkije bij te wonen.

(2) Kan een soldaat in het vreemdelingenlegioen zijn verlof in het buitenland doorbrengen?

(3) In Denemarken hebben ouders, na achttien weken zwangerschapsverlof van de vrouw, samen nog recht op tweeëndertig weken ouderschapsverlof.

Een bijzondere vorm van verlof is vakantieverlof: de toestemming om vakantiedagen op te nemen.

(4) Voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ontbreekt een bijzondere verlofregeling; de meeste werkgevers sturen erop aan dat er vakantieverlof wordt opgenomen.

(5) Vorig jaar waren er in onze school 448 meldingen van ongeoorloofd vakantieverlof: ouders halen hun kinderen steeds vaker een dag te vroeg van school om op vakantie te kunnen vertrekken.

Vakantie is ‘de tijd die personen jaarlijks kunnen opnemen in de vorm van vrije dagen’, en ook ‘de periode waarin geen lessen worden gegeven in de scholen’. Daarnaast wordt vakantie ook gebruikt in de betekenis ‘de reis naar en het verblijf elders voor zijn plezier’.

(6) Hoeveel vakantie heb jij dit jaar?

(7) We moeten goed afspreken met de collega’s wie wanneer vakantie neemt.

(8) Veel kinderen kijken nu al reikhalzend uit naar de grote vakantie.

(9) Voor het lange weekend hebben heel wat mensen een korte vakantie geboekt.

In België wordt ook vaak verlof gebruikt voor de jaarlijkse vakantiedagen. Dat gebruik is echter geen standaardtaal.

(10) We hebben dit jaar in augustus, tijdens ons verlof, een paar uitstapjes naar Nederland en Duitsland gemaakt. (in België, geen standaardtaal)

(11) De buurtwinkel is gesloten wegens jaarlijks verlof. (in België, geen standaardtaal)

(12) Na die lange reis naar Vietnam heeft hij nog maar twee verlofdagen over. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Brug (de – maken)
Vakantie (op / met -)

Bronnen

Benelux Economische Unie (1977). Sociaalrechtelijk woordenboek. Brussel: Secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie.

Caspel, R.D.J. van, Gokkel, H.R.W. & Klijn, C.A.W. (2008). Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek (14e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 296; Correct Taalgebruik (2006), p. 282; Taalwijzer (2000), p. 348; Stijlboek VRT (2003), p. 256; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1483
j
betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
04 April 2011
09 January 2019