Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rode kool / rodekool

Vraag

Wat is de juiste spelling: rode kool of rodekool?

Antwoord

Zowel rodekool als rode kool is correct gespeld.

Toelichting

In de Woordenlijst staat rodekool als één woord. Rodekool is een samenstelling van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Omdat rodekool zijn letterlijke betekenis – een kool die paarsrood van kleur is – niet is kwijtgeraakt, is er niets op tegen om rode kool los te schrijven. De woordgroep rode kool en de samenstelling rodekool betekenen hetzelfde.

Enkele vergelijkbare gevallen: dubbelepunt / dubbele punt, halfuur / half uur, halfjaar / half jaar, hoogwater / hoog water, laagwater / laag water; nieuwemaan / nieuwe maan; sterkedrank / sterke drank, vollemaan / volle maan; hogehoed / hoge hoed; wittekool / witte kool, groenekool / groene kool.

Zie ook

Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Dubbelepunt / dubbele punt
Fijn stof / fijnstof
Half zes / half zes
Kortgeding / kort geding
Kortfilm / korte film
Linker hand / linkerhand, rechter hand / rechterhand
Platte kaas / plattekaas

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)