Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Cc (betekenis)

Vraag

Waar staat de afkorting cc voor?

Antwoord

Voor copie conform of voor carbon copy.

Toelichting

Cc staat volgens sommige naslagwerken voor copie conform (in de officiële spelling eigenlijk kopie conform), volgens andere voor carbon copy. Volgens de Fransen is cc een afkorting van copie conforme en volgens de Britten en Amerikanen van carbon copy, oftewel 'identiek afschrift (met behulp van carbonpapier)'.

Waar cc ook voor mag staan, cc mevrouw G. Wessels betekent in ieder geval dat er een kopie van een brief naar mevrouw G. Wessels is gestuurd. We kunnen cc in een brief ook vervangen door kopie aan of afschrift aan.

Zie ook

CC / C.C. / c.c. / cc
C.q.
Kopie aan derden

Naslagwerken

copie conform carbon copy
Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993), p. 43-44 x
Grote Van Dale (2005) x x
Wolters-Koenen (1996) x
Verschueren (1996) x