Catalogussen / catalogi

Catalogussen / catalogi

Vraag

Is het meervoud van catalogus catalogi of catalogussen?

Antwoord

Zowel catalogi als catalogussen is correct. De vorm catalogi is de meest gangbare.

Toelichting

Catalogi is de gebruikelijkste meervoudsvorm van catalogus. Daarnaast komt catalogussen voor.

(1a) Voor haar onderzoek heeft ze alle mogelijke catalogi geraadpleegd.

(1b) Voor haar onderzoek heeft ze alle mogelijke catalogussen geraadpleegd.

Leenwoorden krijgen in het Nederlands soms de meervoudsuitgang uit de taal waaraan ze zijn ontleend. Vaak is daarnaast ook een Nederlandse uitgang gebruikelijk.

Latijnse zelfstandige naamwoorden op -us kunnen in drie categorieën opgedeeld worden:

– Een vrij groot aantal woorden (vooral mannelijke persoonsnamen op -icus) heeft de meervoudsuitgang -i: alumnus – alumni, politicus – politici, historicus – historici. Soms is naast de Latijnse uitgang -i ook de Nederlandse uitgang -ussen mogelijk: doctorandus – doctorandi/doctorandussen. Ook catalogus heeft twee meervouden in het Nederlands: catalogi en catalogussen.

– Een aantal woorden, voornamelijk zaaknamen, eindigt altijd op -ussen in het meervoud, bijvoorbeeld: cursus – cursussen, circus – circussen, rebus – rebussen, virus – virussen.

– Een beperkt aantal woorden op -us krijgt de meervoudsuitgang -era of -ora. Soms komt ook de Nederlandse uitgang -ussen voor : genus – genera, corpus – corpora/corpussen.

Zie ook

Casussen / casus
Centrums / centra, museums / musea
Collegae / collega’s
Datums / data
Quotums / quota / quota’s

Naslagwerken

Woordenlijst (1995); Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (2012), p. 276; ANS (1997), p. 178-179 of online via de E-ANSonline via de E-ANS

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
162
j
correctheid,grammatica,meervoud,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
14 June 2016