Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bolletje (afbreking)

Vraag

Hoe breek je bolletje af?

Antwoord

De juiste afbreking is: bol-le-tje.

Toelichting

In de regel breken we verkleinwoorden af tussen het grondwoord en het achtervoegsel (-je, -kje, -tje, -pje). Bijvoorbeeld: mus-je, idee-tje, bloem-pje.

In verkleinwoorden met het achtervoegsel -etje wordt afgebroken tussen -e en -tje: bolle-tje, slabbe-tje, velle-tje, bloeme-tje enzovoort.

Er kan niet tussen het grondwoord en het achtervoegsel -etje worden afgebroken, omdat het achtervoegsel met een klinker begint. De -e vormt samen met de verdubbelde eindmedeklinker van het grondwoord één lettergreep, bijvoorbeeld de lettergreep le in bol-le-tje en me in bloe-me-tje.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

A4-tje / A4'tje
Baby’tje (afbreking)
Cafeetje (afbreking)
Dinertje (afbreking)
Logeetje (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 56; Woordenlijst (2015)