Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bordeaux' / Bordeaux's / Bordeauxs buitenwijken

Vraag

Wat is juist: Bordeaux' buitenwijken, Bordeaux's buitenwijken of Bordeauxs buitenwijken?

Antwoord

Juist is Bordeauxs buitenwijken.

Toelichting

Volgens de spellingregels schrijven we de bezits-s vast aan het grondwoord, tenzij dat eindigt op een sisklank of op een lange klinker die we met één letterteken schrijven. In Bordeauxs buitenwijken schrijven we de bezits-s aan de eigennaam vast, omdat de x aan het eind van Bordeaux niet uitgesproken wordt. Het grondwoord eindigt dus niet op een sisklank; een apostrof is voor een juiste uitspraak niet nodig.

Op dezelfde manier wordt ook het achtervoegsel -s(e) in het bijvoeglijk naamwoord Bordeauxs(e) aan de eigennaam vastgeplakt: een Bordeauxs gebruik, Bordeauxse straten.

Zie ook

Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden (Leidraad 14)

Italië's / Italiës steunpilaren
James Joyce's boek / James Joyce' boek

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)