Bordeaux’ / Bordeaux’s / Bordeauxs buitenwijken

Bordeaux’ / Bordeaux’s / Bordeauxs buitenwijken

Vraag

Wat is juist: Bordeaux’ buitenwijken, Bordeaux’s buitenwijken of Bordeauxs buitenwijken?

Antwoord

Juist is Bordeauxs buitenwijken.

Toelichting

Volgens de spellingregels schrijven we de bezits-s vast aan het grondwoord, tenzij dat eindigt op een sisklank of op een lange klinker die we met één letterteken schrijven. In Bordeauxs buitenwijken schrijven we de bezits-s aan de eigennaam vast, omdat de x aan het eind van Bordeaux niet uitgesproken wordt. Het grondwoord eindigt dus niet op een sisklank; een apostrof is voor een juiste uitspraak niet nodig.

Op dezelfde manier wordt ook het achtervoegsel -s(e) in het bijvoeglijk naamwoord Bordeauxs(e) aan de eigennaam vastgeplakt: een Bordeauxs gebruik, Bordeauxse straten.

Zie ook

Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden (Leidraad 14)

Italië’s / Italiës steunpilaren
James Joyce’s boek / James Joyce’ boek

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,apostrof,naamvallen,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1259
j
aaneen,aardrijkskundige_namen,apostrof,naamvalsvormen,spelling
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,aardrijkskundige_namen;Woordteken:apostrof;Woordvorm:naamvalsvormen
02 May 2005
13 November 2015