Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Cd-rom's / cd-roms

Vraag

Wat is het meervoud van cd-rom: cd-rom’s of cd-roms?

Antwoord

Juist is cd-roms.

Toelichting

Rom is een letterwoord. Het is gevormd met de beginletters van 'read only memory', die we samen als een woord uitspreken: /rom/. Letterwoorden zijn voor de meeste taalgebruikers niet meer herkenbaar als afkorting; daarom worden ze als gewone woorden behandeld. Een letterwoord dat op een medeklinker eindigt, krijgt geen apostrof in het meervoud: radars, lasers, vips. Ook cd-roms past in dit rijtje. Ook afleidingen van een letterwoord schrijven we aan elkaar: cd-rommetje, viploos, lasertje.

Als een afkorting letter voor letter wordt uitgesproken, gaat het om een initiaalwoord, bijvoorbeeld: pc (/pc/, 'personal computer'), cd (/cd/, 'compact disc'). Initiaalwoorden krijgen een apostrof in de meervoudsvorm en in afleidingen: cd'tje, pc's, tv'loos.

Zie ook

Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3) 
Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)

Artt. / art.
Cao'en / cao's
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't
Vwo'er - havoër

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)