Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Evenals (betekenis)

Vraag

Is evenals correct in de volgende zin: We zagen de Duitse bondskanselier evenals de Franse president voorbijrijden.

Antwoord

Ja, evenals heeft hier de betekenis 'en (ook)'.

Toelichting

Evenals kan gebruikt worden in twee betekenissen.

Van oorsprong is het een voegwoord van vergelijking, met de betekenis 'net (zo)als'.

(1) Evenals zijn voorgangers heeft de minister in deze zaak een duidelijk standpunt ingenomen.

(2) Zij is evenals haar moeder chirurg.

(3) De bank leed, evenals vorig jaar, bijna 2,5 miljard euro verlies.

Evenals kan ook gebruikt worden in de betekenis 'alsook, en (ook)'.

(4) De Vlaamse havens evenals die van Brussel en Luik blijven een heel belangrijke factor in de Belgische economie.

(5) Er wordt een degelijke talenkennis evenals een grote flexibiliteit verondersteld.

In sommige zinnen, zoals zin (6), kan evenals geparafraseerd worden als 'en (ook)' of als 'net zoals'. Het betekenisverschil tussen beide omschrijvingen is in de praktijk verwaarloosbaar.

(6) Ze hebben contact opgenomen met de lokale autoriteiten, evenals met de Nederlandse ambassade.

Evenals is een vrij formeel woord. Gewonere synoniemen zijn: net als, net zoals; en, en ook.

Zie ook

Als ook / alsook
Gelijk / zoals

Bronnen

Taaltelefoon. Evenals (synoniem, betekenis). Geraadpleegd op 31 maart 2015 via http://www.taaltelefoon.be/evenals-synoniem-betekenis.

Naslagwerken

 

Evenals

alsook

Grote Van Dale (2005)

I (ondersch. voegw. van vergelijking), net als, net zoals, zoals ook (...) II (aaneenschakelend voegw.), alsmede, alsook (...)

(aaneenschakelend voegw.) ter uitdrukking van een distributieve aaneenschakeling, syn. benevens, evenals

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

[nevensch vw] net zo als, syn., alsmede, alsook

(form) evenals

Koenen (2006)

vw op dezelfde wijze als; gelijk

vw en ook, evenals: de ouders ~ hun kinderen zijn gered

Correct Taalgebruik (2006), p. 76

Evenals betekent: juist als, net zoals, op dezelfde wijze als. Het wijst op overeenstemming, gelijkheid. (...) Evenals is niet gangbaar in de betekenis van alsmede, alsook, en.

-

Taalwijzer (2000), p. 121

niet te verwarren met *alsmede; evenals betekent: net als, op dezelfde wijze als en drukt dus overeenstemming uit.

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

voegw net zoals: hij voetbalt, ~ zijn broer

voegw versterking van ook

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

voegw net zoals: hij voetbalt, evenals zijn broer

voegw versterking van ook