Evenals (betekenis)

Evenals (betekenis)

Vraag

Is evenals correct in de volgende zin: We zagen de Duitse bondskanselier evenals de Franse president voorbijrijden.

Antwoord

Ja, evenals heeft hier de betekenis ‘en (ook)’.

Toelichting

Evenals kan gebruikt worden in twee betekenissen.

Van oorsprong is het een voegwoord van vergelijking, met de betekenis ‘net (zo)als’.

(1) Evenals zijn voorgangers heeft de minister in deze zaak een duidelijk standpunt ingenomen.

(2) Zij is evenals haar moeder chirurg.

(3) De bank leed, evenals vorig jaar, bijna 2,5 miljard euro verlies.

Evenals kan ook gebruikt worden in de betekenis ‘alsook, en (ook)’.

(4) De Vlaamse havens evenals die van Brussel en Luik blijven een heel belangrijke factor in de Belgische economie.

(5) Er wordt een degelijke talenkennis evenals een grote flexibiliteit verondersteld.

In sommige zinnen, zoals zin (6), kan evenals geparafraseerd worden als ‘en (ook)’ of als ‘net zoals’. Het betekenisverschil tussen beide omschrijvingen is in de praktijk verwaarloosbaar.

(6) Ze hebben contact opgenomen met de lokale autoriteiten, evenals met de Nederlandse ambassade.

Evenals is een vrij formeel woord. Gewonere synoniemen zijn: net als, net zoals; en, en ook.

Zie ook

Als ook / alsook
Gelijk / zoals

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 76; Taalwijzer (2000), p. 121; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,voornaamwoord,voegwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1040
j
correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,verwijswoorden,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:voegwoord
01 January 2004
18 November 2015