Evolutie / ontwikkeling

Evolutie / ontwikkeling

Vraag

Is evolutie correct gebruik in de volgende zin: Door de evolutie van de prijzen is het voor veel jonge mensen niet mogelijk om een eigen huis te kopen?

Antwoord

Ja, evolutie kan gebruikt worden in de betekenis ‘ontwikkeling’. In België wordt evolutie vaker op die manier gebruikt dan in Nederland.

Toelichting

Ontwikkeling en evolutie kunnen allebei gebruikt worden in de betekenis ‘geleidelijke verandering in een bepaalde richting’. In België wordt evolutie vaker gebruikt in deze betekenis dan in Nederland, waar ontwikkeling het gewoonste woord is.

(1a) De ontwikkeling van de conjunctuur stemt de regering optimistisch.

(1b) De evolutie van de conjunctuur stemt de regering optimistisch.

Evolutie en ontwikkeling worden ook vaak gebruikt in samenstellingen, bijvoorbeeld loonontwikkeling/loonevolutie, beursontwikkeling/beursevolutie, kostenontwikkeling/kostenevolutie, marktontwikkeling/marktevolutie.

(2a) De loonontwikkeling in Duitsland is een belangrijke vergelijkingsbasis voor de lonen in ons land.

(2b) De loonevolutie in Duitsland is een belangrijke vergelijkingsbasis voor de lonen in ons land.

(3a) De prijsstijging in de horeca volgt de algemene marktontwikkeling.

(3b) De prijsstijging in de horeca volgt de algemene marktevolutie.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 76; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1005
j
afleiding,betekenis,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
17 November 2016