Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorzetsels (algemeen)

Overzicht van de voornaamste voorzetsels:

à ingevolge qua
aan inzake  
aangaande   richting
achter jegens rond
af   rondom
  krachtens  
behoudens   sedert
beneden langs sinds
benevens luidens staande
benoorden   
beoosten met te
betreffende   tegen
bewesten na tegenover
bezijden naar tijdens
bezuiden naast tot
bij nabij trots
binnen namens tussen
blijkens niettegenstaande  
boven nopens uit
buiten   
  om van
conform omstreeks vanaf
contra omtrent vanuit
  ondanks vanwege
door onder via
  ongeacht volgens
gedurende onverminderd voor
gezien op voorbij
  over  
hangende overeenkomstig wegens
   
in per zonder

Naslagwerken