Rekeninghoudend / rekening houdend

Rekeninghoudend / rekening houdend

Vraag

Moet je rekeninghoudend (met) als één woord schrijven of als twee woorden (rekening houdend (met))?

Antwoord

We schrijven rekening houdend als twee woorden.

Toelichting

Er bestaat geen werkwoord rekeninghouden, zoals we wel boekhouden kennen. We gebruiken wel de vaste combinatie rekening houden met in de betekenis ‘bedacht zijn op, in aanmerking nemen’. Rekening houdend (met) is een afgeleide vorm van die combinatie. Net als rekening houden met schrijven we rekening houdend (met) los.

(1) Ze hielden altijd rekening met de wensen van de overige leden.

(2) Eindelijk heeft de minister een beslissing genomen, rekening houdend met het advies van de commissie.

Bijzonderheid

Er bestaan wel andere samenstellingen van een zelfstandig naamwoord met houdend. Meestal is de betekenis van houdend in die gevallen: ‘bevattend’. Bijvoorbeeld: eiwithoudend, koolzuurhoudend, ijzerhoudend en dergelijke. Soms is de betekenis anders, zoals in koershoudend (‘koers vasthoudend’) en toezichthoudend (’toezicht uitoefenend’).

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Gebruikmaken / gebruik maken
In bedrijf stelling / inbedrijfstelling
Levendgeboren / levend geboren
Pas gehuwd stel / pasgehuwd stel
Thuis wonende ouderen / thuiswonende ouderen
Veel gebruikt / veelgebruikt
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,afleidingen,samenstellingen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
702
j
aaneen,afleiding,samenstelling,spelling,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
17 December 2020