Rechtsaf slaan / rechts afslaan

Rechtsaf slaan / rechts afslaan

Vraag

Wat is de juiste schrijfwijze van rechts( )af( )slaan?

Antwoord

Juist is rechts afslaan.

Toelichting

Afslaan betekent ‘een andere (zijwaartse) richting nemen’. Dit werkwoord kan behalve met de bijwoorden rechts en links ook met andere bijwoorden of bijwoord/termen-bijwoordelijke bepalingen gecombineerd worden: hier afslaan, na vijf minuten afslaan.

De bijwoorden rechtsaf en linksaf zijn combinaties van rechts en links met het woord af, dat een verwijdering vanaf een zeker punt aangeeft (in deze combinaties vanaf een baan of een (rechte) rijrichting). Deze woorden kunnen worden gecombineerd met werkwoorden die een verplaatsing aanduiden: rechtsaf gaan, linksaf rijden. Het werkwoord slaan heeft deze verplaatsingsbetekenis niet; rechtsaf slaan en linksaf slaan zijn daarom onjuist.

Juist zijn kortom:

(1) Hier moet u rechts afslaan.

(2) Bij het volgende kruispunt moet u rechtsaf gaan.

Bijzonderheid

Aan rechts / links afslaan kan ook het voorzetsel naar worden toegevoegd: naar rechts / links afslaan.

Naslagwerken

Het Groene woordenboek (2002) ; Kramers (2002) ; Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) ; Grote Van Dale (2005) ; Koenen (2006) ; Verschueren (1996) ; WNT, deel I, 1882

aaneen of los,correctheid en betekenis,bijwoord,samenstellingen,werkwoord,spelling,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1260
j
aaneen,betekenis,bijwoord,correctheid,samenstelling,spelling,werkwoord,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord,werkwoord;Woordvorm:samenstelling
02 May 2005
12 August 2009