Refereren naar / aan

Refereren naar / aan

Vraag

Wat is correct: refereren naar of refereren aan?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is refereren aan. Het is onduidelijk of refereren naar tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Het werkwoord refereren betekent ‘verwijzen naar’, ’terugkomen op’. Het wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gecombineerd met het voorzetsel aan.

(1a) Nu ze refereren aan de vorige bijeenkomst, zullen we ons opnieuw beraden.

(2a) Refererend aan de onderzoeksuitkomsten, stelden ze voor het project uit te breiden.

(3a) De ambassadeur refereerde aan de drieduizend jaar oude geschiedenis van Jeruzalem.

(4a) Ook de minister zal in zijn toespraak herhaaldelijk daaraan refereren.

Met name in België wordt refereren regelmatig gecombineerd met het voorzetsel naar, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de combinatie met naar afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of refereren naar tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1b) Nu ze refereren naar de vorige bijeenkomst, zullen we ons opnieuw beraden. (in België, status onduidelijk)

(2b) Refererend naar de onderzoeksuitkomsten, stelden ze voor het project uit te breiden. (in België, status onduidelijk)

(3b) De ambassadeur refereerde naar de drieduizend jaar oude geschiedenis van Jeruzalem. (in België, status onduidelijk)

(4b) Ook de minister zal in zijn toespraak herhaaldelijk daarnaar refereren. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Peilen naar iets / iets peilen
Reppen van / over
Vertellen tegen / aan
Waarschuwen voor / tegen
Zeggen aan / tegen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015)Van Dale HedendaagsNederlands (2008)Prisma Voorzetsels (2005), p. 126; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1881
j
correctheid,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
02 August 2019
13 October 2020