Rechtbank (hoofdletter?)

Rechtbank (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijf je rechtbank: met of zonder hoofdletter?

Antwoord

Zonder hoofdletter.

Toelichting

Rechtbank is een soortnaam, geen eigennaam. We kunnen verschillende instellingen noemen met hetzelfde woord. Er is dus geen reden om een hoofdletter te schrijven. De volgende benamingen van rechtbanken schrijven we met kleine letters.

Nederlandse instellingen arrondissementsrechtbank, gerechtshof, kantongerecht, rechtbank, raadkamer
Belgische instellingen arbeidshof, arbeidsrechtbank, correctionele rechtbank, hof van beroep, jeugdrechtbank, krijgsraad, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, strafuitvoeringsrechtbank, vredegerecht

Ook als wordt verwezen naar één specifieke rechtbank, schrijven we de benaming met kleine letters.

(1) Ze verschijnen voor de politierechtbank van Kortrijk.

(2) Het gerechtshof van Leeuwarden behandelt onder andere strafzaken in hoger beroep.

Namen van unieke instellingen beschouwen we wel als eigennamen. Met dergelijke benamingen kunnen we maar één instelling noemen. Ze krijgen dus wel een hoofdletter:

Nederlandse instellingen Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State
Belgische instellingen Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, Hoog Militair Gerechtshof, Raad van State, Rekenhof
Internationale instellingen Benelux Gerechtshof, Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, Europees Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Internationaal Gerechtshof, Internationaal Strafgerechtshof

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Grondwet (hoofdletter?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Senaat (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
695
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015