Quotums / quota / quota’s

Quotums / quota / quota’s

Vraag

Wat is de correcte meervoudsvorm: quotums, quota of quota’s?

Antwoord

Het zijn alle drie correcte meervoudsvormen. Quotums en quota zijn de meervoudsvormen van het woord quotum; de Latijnse vorm quota is het gebruikelijkst. Quota’s is de meervoudsvorm van quota, dat ook als enkelvoud wordt gebruikt.

Toelichting

De Latijnse leenwoorden quotum en quota zijn synoniemen van elkaar. Beide woorden hebben de betekenissen ‘evenredig aandeel’ en ’toegewezen/toegestane hoeveelheid’, en kunnen in diverse contexten gebruikt worden.

(1) Het quotum voor de hoeveelheid melk die boeren mogen produceren, is afgeschaft.

(2) Het aandeel dat alle aandeelhouders uit de gemeenschappelijke winst ontvangen, wordt wel een quota genoemd.

(3) Bij dat radiostation geldt een quota voor het percentage Nederlandstalige muziek dat gedraaid moet worden.

Quotum is een het-woord dat een oorspronkelijk Latijnse meervoudsvorm op -a heeft, quota, maar waarbij ook een Nederlands meervoud op -s is gevormd: quotums. Het de-woord quota is een verkorte vorm van de woordgroep quota pars (‘het hoeveelste deel’) en dus geen zelfstandig naamwoord op -a. Quota heeft dan ook geen Latijns meervoud op ae (niet: quotae); in het Nederlands is er een regelmatig meervoud op -‘s bij gevormd: de quotade quota’s.

(4) De quotums van de verschillende landen verschillen in omvang, maar ieder land draagt naar rato bij.

(5) Er werden quota opgesteld voor het opnemen van vluchtelingen in verschillende landen.

(6) Visquota’s hebben als doel dat de zeeën niet leeggevangen worden.

Bijzonderheid

Als nevenvorm komt ook het de-woord quote ([kwotə]) voor, maar veel minder vaak en vooral in sociaal-economische context. Dit quote mag niet verward worden met het Engelse leenwoord quote ([kwoot], ‘aanhaling, citaat’). De meervoudsvorm van quote (‘quotum’) kan zowel quoten als quotes zijn; dat geldt ook voor samenstellingen ermee, zoals spaarquote en investeringsquote.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Casussen / casus
Catalogussen / catalogi
Centrums / centra, museums / musea
Collegae / collega’s
Datums / data
Media schrijft / schrijven (de -)
Scampi / scampi’s
Valuta / valuta’s

Naslagwerken

Koenen (2006); WNT; Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015); Schrijfwijzer (2012), p. 276

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
690
j
betekenis,correctheid,grammatica,herkomst,meervoud,spelling,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Subrubriek:vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
28 June 2016