Racket (afbreking)

Racket (afbreking)

Vraag

Moet je een woord als racket afbreken als ra-cket of als rac-ket?

Antwoord

De juiste afbreking is rac-ket.

Toelichting

In het Nederlands breken we in principe af tussen twee medeklinkertekens: kan-toor, wor-den, let-ten, fran-je, bak-ker, stek-ken.

Op dezelfde wijze behandelen we dubbele medeklinkertekens uit andere talen. We schrijven dus rac-ket. Andere voorbeelden: Buc-king-ham Palace, pic-kles, hoc-key, chec-ken, stic-ker, afkic-ken, tic-ket.

Overigens is het af te raden Engelse leenwoorden af te breken, zeker als de afbreking op een positie zou komen als de ck.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

Prognose (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 148, 161; Woordenlijst (2015)

woordafbreking,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
691
j
afbreekteken,spelling,vreemde_woorden,woordafbreking,zelfstandig_naamwoord
Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:vreemde_woorden,woordafbreking;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015