Qualificatie / kwalificatie

Qualificatie / kwalificatie

Vraag

Wat is de correcte vorm: qualificatie of kwalificatie?

Antwoord

De correcte vorm is: kwalificatie.

Toelichting

De klank [kw] komt zowel voor in Nederlandse woorden als in leenwoorden uit het Latijn. In oorspronkelijk Nederlandse woorden spellen we de [kw] altijd als kw: kwaad, kwezel, kweek. In leenwoorden komt zowel de spelling kw voor als de spelling qu. Vergelijk: kwadraat, kwaliteit, kwantiteit, kwibus, kwitantie, relikwie en colloquium, inquisitie, quasi, sequentie.

Leenwoorden uit het Latijn die we nog met qu schrijven, zijn onder meer: adequaat, antiquariaat, aquaduct, aquarium, colloquium, consequent, delinquent, eloquent, equator, frequent, inquisitie, liquidatie, qua, quaestor, quant, quartair, quasi, querulant, quorum, quoteren, quotum, requiem, sequentie, status quo.

Daarnaast kennen we ook nog enkele leenwoorden met [kw], gespeld als qu die afkomstig zijn uit het Engels: aquaplaning, quaker, quark (deeltje; het voedingsmiddel schrijven we met kw: kwark), quasar, quickstep, quiz, squadron, squash.

Verder worden bijvoorbeeld nog met qu geschreven: kumquat (‘klein sinaasappeltje’), quatsch en sequoia.

Bijzonderheid

De klank [kw] wordt in enkele gevallen nog anders geschreven: als cqu (acquisitie) en als cu (biscuit, circuit).

Leenwoorden uit het Frans kennen ook vaak de spelling qu, die echter vrijwel altijd wordt uitgesproken als [k]: antiquair, communiqué, enquête, maquette, quitte, quotiënt enzovoort.

Zie ook

k of qu? (Leidraad 3.2)

Fascisme / racisme
Pré / prae / pre
Produkt / product
Publikatie / publicatie

Naslagwerken

Leenwoordenboek (1996); Woordenlijst (2015)

medeklinkers,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
688
j
herkomst,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015