Punt of komma bij onderbroken citaat

Punt of komma bij onderbroken citaat

Vraag

Als een citaat van meer dan één zin (‘Gaat u zitten. De dokter komt zo’ of ‘Is Jan thuis? Ik wil hem wat vragen’) wordt onderbroken door bijvoorbeeld zei zij of vroeg Piet, komt na de citaatonderbreker dan een komma of een punt?

Antwoord

Als een citaat tussen twee hoofdzinnen in wordt onderbroken, staat na de citaatonderbreker (zei zij, vroeg Piet) een punt. De hoofdletter van de volgende zin blijft behouden: ‘Gaat u zitten’, zei zij. ‘De dokter komt zo’ en ‘Is Jan thuis?’, vroeg Piet. ‘Ik wil hem wat vragen.’

Toelichting

Een citaat dat uit meerdere zinnen bestaat (‘Gaat u zitten. De dokter komt zo’ of ‘Is Jan thuis? Ik wil hem wat vragen’), kan na de eerste zin worden onderbroken door een citaatonderbreker, bijvoorbeeld: zei zij, vroeg Piet, sprak ze, vertelt Ella. Na de onderbreking staat een punt en daarna begint de volgende geciteerde zin.

(1) ‘Gaat u zitten’, zei zij. ‘De dokter komt zo.’ (Het volledige citaat luidt: ‘Gaat u zitten. De dokter komt zo.’)

(2) ‘Mijn broer woont ook in Den Haag’, vertelde ze. ‘Hij woont al een paar jaar samen.’

(Het volledige citaat luidt: ‘Mijn broer woont ook in Den Haag. Hij woont al een paar jaar samen.’)

(3) ‘Je bent grappig’, zei ze. ‘Echt, ik vind je grappig.’ (Het volledige citaat luidt: ‘Je bent grappig. Echt, ik vind je grappig.’)

Als de eerste zin van het onderbroken citaat op een punt eindigt, zoals in voorbeeld (1), (2) en (3), vervalt die zinseindepunt voor de citaatonderbreker. Eindigt de eerste zin op een vraagteken of een uitroepteken, dan blijft dat staan.

(4) ‘Is Jan thuis?’, vroeg Piet. ‘Ik wil hem wat vragen.’

(5) ‘Ik denk er niet over!’, riep ze. ‘Dat gaat echt te ver, hoor!’

Als een citaat van één enkele zin wordt onderbroken, komt er na de citaatonderbreker een komma in plaats van een punt en volgt er geen hoofdletter.

(6) ‘Ik vermoed’, zei Piet, ‘dat Jan al wel thuis is.’ (Het volledige citaat luidt: ‘Ik vermoed dat Jan al wel thuis is.’)

Zie ook

Aanhalingstekens (algemeen)

Dubbele of enkele aanhalingstekens
Volgorde komma – aanhalingsteken
Volgorde punt – aanhalingsteken
Volgorde uitroepteken, vraagteken – aanhalingsteken

Naslagwerken

Leestekens geregeld (2009), p. 106; Schrijfwijzer (2005), p. 384

aanhalingstekens,hoofdletter of kleine letter,komma,punt,uitroepteken,vraagteken,leestekens,spelling



tao_adv (C)
1557
j
aanhalingstekens,conventies,hoofdletter,komma,punt,uitroepteken,vraagteken
Leesteken,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:aanhalingstekens,komma,punt,uitroepteken,vraagteken;Subrubriek:hoofdletter
29 September 2011
14 January 2019