Psychische / psychologische stoornis

Psychische / psychologische stoornis

Vraag

Wat is juist: een psychische stoornis of een psychologische stoornis?

Antwoord

Het is allebei juist. De formulering een psychische stoornis is gebruikelijker dan een psychologische stoornis.

Toelichting

Psychisch is afgeleid van psyche en betekent ‘geestelijk’ (het tegengestelde van ‘lichamelijk’). Psychologisch is afgeleid van psychologie. Psychologie is het vakgebied dat zich richt op de kennis en bestudering van de geest, van belevingen en gedragingen.

Hoewel psychisch en psychologisch feitelijk geen synoniemen zijn, fungeren ze in het dagelijks taalgebruik wel vaak zo: een psychisch/psychologisch trauma, psychische/psychologische klachten.

In de volgende verbindingen krijgt psychisch meestal de voorkeur: psychisch letsel, psychisch gestoord zijn, een psychische gestoorde/psychisch gestoorden, psychische schade, psychische ziekte(n).

In sommige vaste verbindingen is psychologisch duidelijk de gebruikelijkste vorm.

(1) een psychologisch voordeel (‘een voordeel uit psychologisch oogpunt bezien’; bijvoorbeeld een thuiswedstrijd in plaats van een uitwedstrijd spelen)

(2) een psychologische test (onderzoek naar ‘hoe iemands geest werkt’)

(3) psychologische spelletjes/trucjes (‘manieren om iemand op het verkeerde been te zetten’)

(4) psychologische oorlogsvoering (‘het moreel van anderen ondermijnen’)

(5) een psychologische roman (‘een roman waarin de karakterontwikkeling van de personages centraal staat’)

Zie ook

Fysisch / fysiek

Bronnen

Everdingen, J.J.E. van (2006). Pinkhof Geneeskundig Woordenboek (11e dr.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reber, A.S. (1989). Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen (2e dr.). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1422
j
 uitdrukkingen,betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
13 August 2009
21 June 2016