Pubertijd / puberteit

Pubertijd / puberteit

Vraag

Is het pubertijd of puberteit?

Antwoord

Puberteit is het gewone woord voor de ‘levensperiode waarin pubers zich bevinden’; pubertijd kan daarnaast worden gebruikt voor ‘jongelingsjaren’.

Toelichting

Puberteit is afgeleid van het Franse pubertĂ© of het Latijnse pubertas. Hoewel de spelling pubertijd ongetwijfeld moet worden verklaard als een verkeerd begrip van het woord onder invloed van kindertijd, kan pubertijd ook als een nieuw woord worden opgevat, waarbij niet is gezondigd tegen de regels van de Nederlandse woordvorming. Er kan dan een (subtiel) betekenisverschil worden gemaakt tussen pubertijd (‘de tijd dat men puber is’) en puberteit (‘(periode van) geslachtsrijping’). Dat het om twee verschillende woorden gaat (en niet om een foute spelling), blijkt bovendien uit de klemtoon: puberteit heeft de klemtoon op de laatste lettergreep (puberteit); pubertijd heeft de klemtoon op de eerste lettergreep (pubertijd).

Zie ook

Ei of ij? (leidraad 2.9)

Brei / brij
Gevlei / gevlij (in het – komen)
Leidt / lijdt (het – geen twijfel)
Neervleien / neervlijen
Peiler / pijler
Pijl / peil (geen – op te trekken)
Stampei / stampij
Uitwijden / uitweiden
Wijds / weids
Wijfelen / weifelen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (1995), p. 191; WNT; Woordenlijst (2015)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
683
j
afleiding,betekenis,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
21 March 2018