Herbruiken / hergebruiken

Herbruiken / hergebruiken

Vraag

Wat is correct: Bij onze verbouwing willen we sommige oude materialen herbruiken of Bij onze verbouwing willen we sommige oude materialen hergebruiken?

Antwoord

Alleen hergebruiken is correct. Herbruiken is geen standaardtaal.

Toelichting

In de standaardtaal is hergebruiken (‘opnieuw gebruiken, recycleren’) de juiste vorm, met als vervoeging (hij) hergebruikt, (hij) hergebruikte, (hij) heeft hergebruikt.

(1a) Veertien ziekenhuizen gaan ongebruikte kankermedicijnen van patiënten inzamelen en hergebruiken.

(2a) Die kunstenaar hergebruikte als een van de eersten plastic verpakkingen voor zijn installaties.

(3a) Cadeaupapier kan vaak gemakkelijk hergebruikt worden.

In België komt soms ook de vorm herbruiken voor, vooral in gesproken taal. Herbruiken wordt dan als volgt vervoegd: (hij) herbruikt, (hij) herbruikte, (hij) heeft herbruikt. Die vormen zijn geen standaardtaal.

(1b) Veertien ziekenhuizen gaan ongebruikte kankermedicijnen van patiënten inzamelen en herbruiken. (in België, geen standaardtaal)

(2b) Die kunstenaar herbruikte als een van de eersten plastic verpakkingen voor zijn installaties. (in België, geen standaardtaal)

(3b) Cadeaupapier kan vaak gemakkelijk herbruikt worden. (in België, geen standaardtaal)

Als bijvoeglijk naamwoord is alleen herbruikbaar correct. De vorm hergebruikbaar is niet correct.

(4) In ons bedrijf kun je alleen nog koffie in herbruikbare bekers krijgen.

(5) De filters zijn herbruikbaar en moeten na twee weken schoongemaakt worden.

Zie ook

Herkrijgen, herbeginnen
Overhaald / overgehaald (hij heeft me -)

Bronnen

Taaladviesdienst (2013). Vraag en antwoord: ‘(Her)gebruikt?’. Onze Taal82. Geraadpleegd op https://www.dbnl.org/tekst/_taa014201301_01/_taa014201301_01_0172.php.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenboek correct taalgebruik (2004)