Naast / buiten / behalve

Naast / buiten / behalve

Vraag

Wat is correct: Naast zingen vindt hij tekenen leuk, Buiten zingen vindt hij tekenen leuk of Behalve zingen vindt hij tekenen leuk?

Antwoord

De voorzetsels naast, buiten en behalve zijn alle drie correct in deze zin. De betekenis is hier: ‘niet alleen …, maar ook’.

Toelichting

Naast, buiten en behalve kunnen alle drie gebruikt worden om het genoemde uit te breiden. De betekenis is ‘niet alleen …, maar ook’.

(1a) Naast korte citytrips bieden wij langere vakanties voor het hele gezin aan.

(1b) Behalve korte citytrips bieden wij langere vakanties voor het hele gezin aan.

(1c) Buiten korte citytrips bieden wij langere vakanties voor het hele gezin aan.

(2a) Hij schreef, naast romans en non-fictie, ook enkele poëziebundels.

(2b) Hij schreef, behalve romans en non-fictie, ook enkele poëziebundels.

(2c) Hij schreef, buiten romans en non-fictie, ook enkele poëziebundels.

Buiten en behalve kunnen in combinatie met het voegwoord dat ook gebruikt worden om een bijzin in te leiden.

(3a) Buiten dat je er kunt winkelen, kun je er ook verschillende sporten beoefenen.

(3b) Behalve dat je er kunt winkelen, kun je er ook verschillende sporten beoefenen.

Buiten en behalve kunnen daarnaast ook betekenen ‘met uitzondering van, het genoemde niet meegeteld’.

(4a) Buiten een bioscoopzaal en een paar cafés zijn hier weinig ontmoetingsplaatsen voor de jeugd.

(4b) Behalve een bioscoopzaal en een paar cafés zijn hier weinig ontmoetingsplaatsen voor de jeugd.

(5a) Ze had niemand meer buiten haar oude vader.

(5b) Ze had niemand meer behalve haar oude vader.

Zie ook

Behalve ons / behalve wij

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 48, 175; Taalwijzer (2000), p. 223; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,voegwoord,het juiste voorzetsel,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1554
j
betekenis,correctheid,voegwoord,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voegwoord,voorzetsel
28 September 2011
03 July 2015