Namens dezen / deze

Namens dezen / deze

Vraag

Wat is correct in de slotformule van een brief: namens dezen of namens deze?

Antwoord

Beide formuleringen zijn correct. Ze komen in formeel taalgebruik voor in Nederland. Namens deze betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’. Namens dezen betekent ‘uit naam van deze personen’.

Toelichting

Namens deze betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’. Deze vaste formulering is te vinden in de slotformule van brieven die iemand in opdracht van iemand anders ondertekent.

(1a)
de minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtspleging

(handtekening)

mw. P. van Vliet

(2)
Hoogachtend,

de minister/staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
het hoofd van het team Rechtsbescherming en Europa van de directie Wetgeving en Juridische Zaken

(handtekening)

mw. mr. A.T. de Hen

Bij namens dezen gaat het om meerdere personen.

(3)
Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
ondertekend namens dezen,

(handtekening)

Jan de Vries
beleidsmedewerker

Minder formeel dan namens deze is een constructie met namens vóór de persoon of functiebenaming:

(1b)
Namens de minister van Veiligheid en Justitie

(handtekening)

mw. P. van Vliet
directeur-generaal Rechtspleging

Bijzonderheid

Namens deze wordt in juridische teksten ook gebruikt als synoniem voor namens hem of namens haar. Dit gebruik is formeel en ouderwets.

(4) Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Bij deze / bij dezen
Ten deze / te dezen

Naslagwerken

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

brief en e-mail,naamvallen,woordkeuze en stijl,correctheid en betekenis,voornaamwoord,het juiste voorzetsel,conventies,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1784
j
brief,conventies,grammatica,naamvalsvormen,stijl,uitdrukkingen,voornaamwoord,voorzetsel,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,grammatica,woordgebruik;Subrubriek:brief,stijl,uitdrukkingen;Woordsoort:voornaamwoord,voorzetsel;Woordvorm:naamvalsvormen
01 June 2016
23 November 2016