Naar gelang / naargelang

Naar gelang / naargelang

Vraag

Is het naargelang of naar gelang?

Antwoord

Correct is: naargelang.

Toelichting

Naargelang kan als voegwoord of als voorzetsel worden gebruikt. In beide gevallen schrijven we naargelang in één woord.

Het voegwoord naargelang heeft de betekenis ‘naarmate’ en leidt een bijzin in. Het voegwoord kan worden voorafgegaan door al.

(1) Naargelang het kouder wordt, wordt er meer erwtensoep verkocht.

(2) Al naargelang we ouder worden, vertraagt ons metabolisme.

De voorzetseluitdrukking (al) naargelang (van) heeft de betekenis ‘in evenredigheid met, in verhouding tot’ en wordt altijd gevolgd door een zelfstandig naamwoord:

(3) Naargelang de omstandigheden is het erg rustig.

(4) Ieder betaalt belastingen naargelang van zijn vermogen.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Te voorschijn / tevoorschijn
Vantevoren / van te voren / van tevoren
Voorzover / voor zover

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,voegwoord,het juiste voorzetsel,spelling,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1208
j
aaneen,spelling,voegwoord,voorzetsel
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:voegwoord,voorzetsel
01 January 2004
10 January 2019