Mits (als voorzetsel)

Mits (als voorzetsel)

Vraag

Is mits correct gebruikt in een constructie als Mits geschikte kleding kan hij naar het feest?

Antwoord

Nee. In de standaardtaal wordt mits altijd gevolgd door een bijzin, zoals in Mits hij geschikte kleding heeft, kan hij naar het feest.

Toelichting

Mits is in de standaardtaal een onderschikkend voegwoord. De gewone constructie na mits is dus een bijzin.

(1) Mits de Raad instemt met een dergelijk voorstel, wordt het ontwerp ook op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst.

Na mits kan ook een beknopte bijzin voorkomen, geconstrueerd met een voltooid deelwoord.

(2) Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

In België wordt mits ook regelmatig gebruikt in combinatie met een tegenwoordig deelwoord, een afleiding op -ing of een zelfstandignaamwoordgroep. In de laatste twee gevallen wordt mits als voorzetsel gebruikt. De genoemde gebruikswijzen zijn echter geen standaardtaal.

(3) Mits hardwerkend kan hij voor het examen slagen. (in België, geen standaardtaal)

(4) De bestelling wordt uitgevoerd, mits betaling na 8 dagen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De brieven kunnen, mits voldoende frankering, in de postkamer worden afgegeven. (in België, geen standaardtaal)

(6) Mits wat geluk kan de belegger mooie winsten boeken. (in België, geen standaardtaal)

Soms wordt mits in België ook wel gevolgd door een infinitief voorafgegaan door te. Ook een dergelijk gebruik is geen standaardtaal.

(7) Mits het personeel efficiënter te plaatsen, kan er worden bespaard. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Behoudens / behalve
Gezien (als voegwoord)
Midden (als voorzetsel)
Mits / tenzij
Ondanks dat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); ANS (1997), p. 559-561 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Correct Taalgebruik (2006), p. 160; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 171; Taalwijzer (1998), p. 218; Stijlboek VRT (2003), p. 162; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,voegwoord,het juiste voorzetsel,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
554
j
correctheid,nevenschikking_en_onderschikking,voegwoord,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:voegwoord,voorzetsel
01 January 2004
18 January 2016