Kortgeding / kort geding

Kortgeding / kort geding

Vraag

Wat is de correcte vorm: kortgeding of kort geding?

Antwoord

Beide vormen zijn correct.

Toelichting

Kort geding/kortgeding is een juridische officiële term. Er zijn twee mogelijke uitspraken, en daardoor ook twee mogelijke schrijfwijzen. In Nederland wordt deze combinatie als woordgroep gebruikt: kort geding. In de uitspraak krijgt zowel kort als geding een klemtoon. In België heeft deze combinatie vaak het karakter van een samenstelling (kortgeding). De klemtoon ligt dan op het eerste deel, kort.

Bij het enkelvoud kort geding blijft kort altijd onverbogen, dus ook bijvoorbeeld na een bepaald lidwoord of een aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord: het kort geding, dat slepende kort geding, zijn derde kort geding.

Het meervoud van kort geding is kort gedingen of korte gedingen: de kort(e) gedingen, drie kort(e) gedingen. In de praktijk komt het onverbogen kort gedingen het meest voor. Mogelijk speelt hierbij een rol dat korte gedingen ook ‘kortdurende gedingen’ zou kunnen betekenen; bij kort gedingen is duidelijker dat het om het meervoud van de vaste verbinding gaat.

Het meervoud van kortgeding is kortgedingen.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)

Een energiek / energieke persoon
Fijn stof / fijnstof
Het Arabisch(e) schiereiland / het Arabisch(e) Schiereiland
Het culturele / cultureel erfgoed
Het dagelijks / dagelijkse leven
Plastisch(e) chirurg
Rode kool / rodekool
Scheikundige / scheikundig ingenieurs

Naslagwerken

ANS (1997), p. 408-412 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Morfologisch Handboek (1993); Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (2005); Vraagbaak Nederlands (2005)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,meervoudsvormen,verbuiging,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1140
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,grammatica,klemtoon  ,meervoud,spelling,verbuiging,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,verbuiging
01 January 2004
09 June 2016