Kortelings / binnenkort

Kortelings / binnenkort

Vraag

Is kortelings correct in de betekenis ‘binnenkort’?

Antwoord

Nee, het gebruik van kortelings in de betekenis ‘binnenkort’ is geen standaardtaal.

Kortelings is wel correct om naar het verleden te verwijzen, als synoniem van onlangs, maar het woord is in die betekenis wat verouderd.

Toelichting

Kortelings wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt in de betekenis ‘onlangs, kort geleden’, maar het woord is op zijn retour. Voor heel wat mensen heeft een wat ouderwetse bijklank.

(1) De schildering die zich op een los muurfragment bevindt, is kortelings overgebracht naar het Palazzo Pitti.

(2) Sommige winkelketens speelden al met de gedachte om de kortelings in opspraak geraakte flesjes uit het assortiment te verwijderen.

In België wordt kortelings soms ook gebruikt in de betekenis ‘binnenkort’. Dat gebruik van kortelings behoort niet tot de standaardtaal.

(3a) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal kortelings van start gaan. (in België, geen standaardtaal)

(3b) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal binnenkort van start gaan.

(4a) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u kortelings zult ondergaan. (in België, geen standaardtaal)

(4b) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u binnenkort zult ondergaan.

Zie ook

Behoudens / behalve
Ingevolge / ten gevolge van
Nadien / daarna
Reeds / al
Vooreerst / in de eerste plaats

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 145; Correct Taalgebruik (2006), p. 134; Stijlboek VRT (2003), p. 141; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordkeuze en stijl,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1765
j
betekenis,bijwoord,correctheid,gepastheid,stijl,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordsoort:bijwoord
20 January 2016
10 January 2019