Klagen: kloeg / klaagde

Klagen: kloeg / klaagde

Vraag

Wat is de verleden tijd van klagen: kloeg of klaagde?

Antwoord

Klaagde is standaardtaal in het hele taalgebied. Het is onduidelijk of kloeg tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

De verledentijdsvormen van klagen zijn in de standaardtaal klaagde en klaagden. Ook de werkwoorden (zich) beklagen en aanklagen hebben een zwakke verledentijdsvorm: beklaagde(n) en aanklaagde(n).

(1a) Paulien klaagde over hevige buikpijn.

(2a) Hij beklaagde zich erover dat hij zo weinig rente kreeg op zijn spaarrekening.

(3a) De Argentijnse procureur die onlangs de overheid aanklaagde, is dood aangetroffen.

In België worden nog vaak de sterke werkwoordsvormen kloeg(en), bekloeg(en) en aankloeg(en) gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Zeker in gesproken taal is dat gebruik heel gewoon. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het gebruik van de sterke werkwoordsvormen afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of ze tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(1b) Paulien kloeg over hevige buikpijn. (in België, status onduidelijk)

(2b) Hij bekloeg zich erover dat hij zo weinig rente kreeg op zijn spaarrekening. (in België, status onduidelijk)

(3b) De Argentijnse procureur die onlangs de overheid aankloeg, is dood aangetroffen. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Ervaren: ervaarde / ervoer
Meten: meette / mat
Ondervragen: ondervraagde / ondervroeg
Scheppen: schepte / schiep
Schrok af / schrikte af
Varen: vaarde / voer
Verrekken: verrokken / verrekt
Willen: wilde / wou, wilden / wou(d)en
Wuiven: woof / wuifde
Zegden / zeiden
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 138; Stijlboek VRT (2003), p. 137; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); WNT

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1747
j
correctheid,grammatica,stijl,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
15 July 2015
27 April 2020