Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn

Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn

Vraag

Waarom schrijven we kerst en valentijn met een kleine letter en Kerstmis en Valentijnsdag met een hoofdletter?

Antwoord

Kerstmis en Valentijnsdag zijn officiële namen van feestdagen. Die schrijven we met een hoofdletter. Kerst en valentijn zijn niet-officiële namen van feestdagen. Dergelijke namen schrijven we met een kleine letter.

Toelichting

Officiële namen van feestdagen en andere bijzondere dagen schrijven we met een hoofdletter (Kerstmis, Valentijnsdag, Werelddierendag), maar niet-officiële en informele namen krijgen een kleine letter (kerst, valentijn, dierendag).

Bij sommige van die dagen is het moeilijk om te weten of het al dan niet om een officiële benaming gaat. In dergelijke gevallen biedt de Woordenlijst of een verklarend woordenboek raad. In het volgende lijstje worden enkele officiële benamingen en hun niet-officiële equivalenten opgesomd:

Officiële benamingen Niet-officiële benamingen
Kerstmis kerst, kerstfeest
Internationale Vrouwendag vrouwendag
Dag van de Arbeid eenmeifeest
Nieuwjaar nieuwjaarsdag
Pasen paasfeest, paaszondag
Pinksteren pinksterfeest
Valentijnsdag valentijn
Werelddierendag dierendag
Wereldvoedseldag voedseldag
Wereldvrouwendag vrouwendag

Nog een aantal officiële benamingen die we met een hoofdletter schrijven zijn: Aswoensdag, Bevrijdingsdag, Boekenweek, Chanoeka, Driekoningen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, Koningsdag, Lichtfeest, Lieve-Vrouwedag, Loofhuttenfeest, Moederdag, Offerfeest, Pesach, Prinsjesdag, Rozenkransfeest, Sacramentsdag, Secretaressedag, Stille Zaterdag, Suikerfeest, Vaderdag, Wapenstilstand, Witte Donderdag.

Enkele veelgebruikte informele en niet-officiële benamingen zijn: bamis, boomplantdag, dodenherdenking, elfjuliviering, koningendag, nationale dodenherdenking, oudejaar, oudejaarsavond, passieweek, protestantendag, vlaggetjesdag, zendingszondag.

Samenstellingen met namen van feestdagen en andere bijzondere dagen krijgen een kleine letter. We schrijven dus chanoekafeest, paasei, suikerfeestmaaltijd enzovoort.

Zie ook

Benamingen van historische en terugkerende periodes (Leidraad 16.4)

Februaristaking, Oktoberrevolutie (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1293
j
hoofdletter,spelling,tijdsaanduidingen,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,tijdsaanduidingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
21 December 2006
13 November 2015