Iets crus / cru’s

Iets crus / cru’s

Vraag

Schrijven we iets crus of iets cru’s?

Antwoord

Correct is: iets cru’s. In deze combinatie schrijven we een apostrof, net zoals bij de bezitsvorm Manu’s woorden.

Toelichting

De bezits-s schrijven we in principe vast aan het grondwoord: vaders auto, Sarahs verleden, Annes jurk, Karels speelgoed, Aimés trots, Manous verjaardag, Disneys tekenfilms. Als het grondwoord echter eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en zonder accent schrijven, schrijven we een apostrof voor de genitief-s. Voorbeelden zijn: mama’s raad, Pavarotti’s talent, Romeo’s wanhoop, Manu’s woorden.

Combinaties met woorden als iets, niets, velerlei, allerlei, wat, veel, weinig, meer, minder, genoeg, voldoende en een bijvoeglijk naamwoord, zijn partitieve genitieven. In dergelijke combinaties krijgt het bijvoeglijk naamwoord een buigings- of genitief-s. Voorbeelden: iets moois, weinig origineels, wat grappigs. Of we al dan niet een apostrof schrijven, hangt, net als bij de bezitsvorm, af van de eindklank van het grondwoord. Het bijvoeglijk naamwoord cru eindigt op de lange klinker [uu] en wordt met één letterteken en zonder accent geschreven. De partitieve genitief krijgt daarom een apostrof: iets cru’s.

Als het grondwoord op een sisklank eindigt, vervalt de s van het achtervoegsel. We schrijven dus iets fris, iets complex, iets Belgisch enzovoort.

Zie ook

Beginsel van de gelijkvormigheid (Leidraad 1.2)
Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden (Leidraad 14)
Naamvallen (algemeen)

Iets louche’ / iets louche / iets louches
Iets verkeerd(s) doen
James Joyce’s boek / James Joyce’ boek
Maassluisse / Maassluise harmonie

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); ANS (1997), p. 412-413 of online via de E-ANS online via de E-ANS

aaneen of los,apostrof,naamvallen,verbuiging,spelling,grammaticatao_adv (C)
1290
j
aaneen,apostrof,naamvalsvormen,spelling,verbuiging
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordteken:apostrof;Woordvorm:naamvalsvormen,verbuiging
20 December 2006
29 August 2019