Het doel is jongeren (te) bereiken

Het doel is jongeren (te) bereiken

Vraag

Wat is correct: Het doel is jongeren bereiken of Het doel is jongeren te bereiken?

Antwoord

Zowel Het doel is jongeren te bereiken, met te, als Het doel is jongeren bereiken, zonder te, is correct.

Toelichting

In de zin Het doel is jongeren te bereiken is jongeren te bereiken een beknopte bijzin waaruit het voegwoord om is weggelaten. In een bijzin met om staat altijd te; als om achterwege blijft, blijft te staan.

(1a) Het doel is (om) jongeren te bereiken.

(2a) Het doel is (om) een rendement te realiseren dat hoger is dan vorig jaar.

(3a) Haar grootste wens is (om) zangeres te worden in een musical.

In Het doel is jongeren bereiken is jongeren bereiken een infinitiefconstructie. Bereiken is dan een zelfstandig gebruikte infinitief en die krijgt geen te. Deze infinitiefconstructie kan ook gemakkelijk vooropgeplaatst worden.

(1b) Het doel is jongeren bereiken.

(1c) Jongeren bereiken is het doel.

(2b) Het doel is een rendement realiseren dat hoger is dan vorig jaar.

(2c) Een rendement realiseren dat hoger is dan vorig jaar is het doel.

(3b) Haar grootste wens is zangeres worden in een musical.

(3c) Zangeres worden in een musical is haar grootste wens.

Zie ook

Om na graadaanduiding (mans genoeg -)
Om (het is moeilijk – dat te geloven)
Om + infinitief
Om (hij ging weg – niet meer terug te komen)
Om foto’s te maken en (te) bewerken

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1110-1111 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 1134 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,voegwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1651
j
correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,stijl,voegwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:voegwoord
27 December 2012
09 December 2020