Groententaart / groentetaart

Groententaart / groentetaart

Vraag

Wat is correct: groententaart of groentetaart?

Antwoord

Correct is: groentetaart.

Toelichting

Groentetaart is een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden groente en taart. Tussen de delen van de samenstelling horen we een /ə/. Volgens de hoofdregel voor het schrijven van de tussenklank -e(n)- schrijven we deze /ə/ alleen als -en- als het linkerdeel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat een meervoud heeft op -en, maar géén meervoud op -es.

Groente heeft niet alleen het meervoud groenten, maar ook het meervoud groentes. Daarom komt er geen tussen-n in samenstellingen als groenteafdeling, groenteboer, groenteburger en groentetaart. Bij twijfel over het wel of niet schrijven van een tussen-n is het dus van belang in de Woordenlijst of een woordenboek na te gaan wat het meervoud van het linkerdeel van de samenstelling is.

Ook bijvoorbeeld aangifte, bende, gedachte, seconde en weide hebben een meervoud op -en én -es. Daarom komt er geen tussen-n in samenstellingen als aangifteformulier, bendeleider, gedachtewisseling, secondewijzer en weidevogel.

Voorbeelden van woorden die eindigen op een -e en die alleen een meervoud op -en hebben volgens de Woordenlijst zijn klasse en uitgave. Daarom komt er wel een tussen-n in samenstellingen als klassenmaatschappij en uitgavenpatroon.

Zie ook

Samenstelling met tussenletters -e- of -en- (Leidraad 8)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Giraffehals / giraffenhals
Ideeënloos / ideeëloos
Kattenbelletje / kattebelletje
Reuzenkans / reuzekans
Rijstenpap / rijstepap
Zorgenloos / zorgeloos

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

correctheid en betekenis,samenstellingen,tussen-n en tussen-s,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1802
j
correctheid,samenstelling,spelling,tussenklanken
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tussenklanken;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordvorm:samenstelling
20 November 2017
07 January 2019