Goed(e) nota nemen van iets

Goed(e) nota nemen van iets

Vraag

Wat moet het zijn: Wij verzoeken u goede nota te nemen van het bovenstaande of Wij verzoeken u goed nota te nemen van het bovenstaande?

Antwoord

Beide mogelijkheden zijn goed. Strikt genomen hoort hier de onverbogen vorm goed gebruikt te worden, maar de veelvoorkomende combinatie goede nota nemen van kan als een eveneens correcte vaste uitdrukking beschouwd worden.

Toelichting

De werkwoordelijke uitdrukking nota nemen van (iets) betekent ‘kennisnemen van iets’, ‘in zich opnemen’. Net als bij een los werkwoord kan hierbij een bijwoordelijke bepaling gebruikt worden die aangeeft op welke wijze de werking geschiedt: goed opletten, goed nota nemen van. Bij bijwoordelijk gebruik blijft goed in principe onverbogen. In het tweede geval wordt echter in de praktijk veelal de verbogen vorm goede gebruikt, kennelijk omdat men goede als een bijvoeglijk naamwoord bij nota opvat. Men kan dit in z’n geheel als een vaste uitdrukking beschouwen.

Een vergelijkbaar geval is snel/snelle vorderingen maken tegenover snel vorderen.

Zie ook

Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)

Enig / enige (het – juiste antwoord)
Hele / heel (een – mooie film)
Lux(e) hotel (uitspraak)
Menig / menige politicus
Nota’s / notities

Bronnen

Onze Taal 64 (1995), 299.

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,verbuiging,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
347
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,uitdrukkingen,verbuiging,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:verbuiging
01 January 2004
28 May 2019