Gelukken / slagen

Gelukken / slagen

Vraag

Is het Ik ben erin gelukt of Ik ben erin geslaagd?

Antwoord

Ik ben erin geslaagd en Het is me gelukt zijn de correcte uitdrukkingen.

Toelichting

Gelukken wordt nooit gebruikt met een persoon als onderwerp. Wel kan iets gelukken (of lukken). Gelukken is formeler dan lukken. Voorbeelden:

(1) Het is hem gelukt die berg te beklimmen.

(2) De beklimming is gelukt.

(3) Het lukt me maar niet hem te pakken te krijgen.

(4) Het bereiken van het doel wil maar niet lukken.

Slagen wordt gebruikt met de vaste voorzetsels in, voor en met. Voorbeelden:

(5) Ze is geslaagd in haar opzet.

(6) Hij is erin geslaagd die berg te beklimmen. (erin = voorlopig voorzetselvoorwerp)

(7) Zij is geslaagd voor haar examens.

(8) Ze zijn goed geslaagd met hun ontwerp.

Als het onderwerp een zaaknaam is, kan men meestal zowel slagen als (ge)lukken gebruiken, zonder verschil in betekenis. Voorbeelden:

(9) De revolutie is geslaagd of gelukt.

(10) De poging is gelukt of geslaagd.

Zie ook

Geslaan / geslagen
Slagen in / voor

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Handwoordenboek (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Correct Taalgebruik (1997), p. 75; Woordenboek correct taalgebruik (1994); ABN-gids (1996)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
326
j
correctheid,grammatica,stijl,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
02 June 2010