Fileparkeren / insteken / parkeren

Fileparkeren / insteken / parkeren

Vraag

Wat is het verschil tussen fileparkeren, insteken en parkeren?

Antwoord

Fileparkeren betekent parkeren in de ruimte tussen twee auto’s die achter elkaar staan. Insteken is (achteruit)parkeren in het algemeen. Fileparkeren en insteken zijn standaardtaal in Nederland. In België zijn deze woorden niet gangbaar. Daar wordt voor beide handelingen het algemene woord parkeren gebruikt.

Toelichting

In Nederland maakt men een onderscheid tussen twee soorten parkeren: fileparkeren en insteken. De gangbare manier om te fileparkeren is om dat achteruit te doen. Men rijdt tot op dezelfde hoogte van de auto waar men achter wil parkeren en men draait achteruit tussen de twee auto’s in. Door tijdig het stuur weer de andere kant op te draaien kan men vanaf de rijbaan in één vloeiende beweging zijn auto tussen de twee andere manoeuvreren.

(1) Mijn moeder heeft een hekel aan fileparkeren in de stad. [standaardtaal in Nederland]

Insteken is parkeren op een haaks of schuin op de rijbaan gelegen parkeerplaats. Als men insteekt, wordt hiermee over het algemeen bedoeld dat men dit achteruit doet. Vooruit (ergens in) parkeren wordt gewoon parkeren genoemd, zelden insteken.

(2) Tijdens het rijexamen had ze de grootste moeilijkheden met insteken. [standaardtaal in Nederland]

Insteken kan dezelfde beweging behelzen als bij fileparkeren. Bij fileparkeren is een voorwaarde dat dit tussen twee andere auto’s gebeurt. Insteken kan dat ook betekenen, maar men kan bijvoorbeeld ook insteken tussen twee bomen of tussen een muurtje en een andere auto.

In België wordt het genoemde onderscheid in woordgebruik niet gemaakt. Daar spreekt men in beide gevallen van parkeren. Wat in Nederland insteken wordt genoemd, wordt in België vaak omschreven als achteruit parkeren.

(3) Het is onmogelijk om op zo’n klein plaatsje te parkeren.

(4) Ik ben bang dat ik tegen dat paaltje bots, als ik hier achteruit parkeer.

Zie ook

Betalend / betaald parkeren
Parking / parkeergarage / parkeerplaats / parkeerterrein
Stationeren / parkeren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
288
j
betekenis,correctheid,samenstelling,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 July 2014