Experte / expert

Experte / expert

Vraag

Hoe noem je een vrouwelijke deskundige: een expert of een experte?

Antwoord

De benaming expert wordt in de standaardtaal gebruikt om mannelijke, vrouwelijke en non-binaire deskundigen aan te duiden. In België wordt voor vrouwen ook de vrouwelijke vorm experte gebruikt; die vorm behoort tot de standaardtaal in België.

Toelichting

De aanduiding expert voor ‘deskundige’ wordt in de standaardtaal gebruikt voor zowel mannen (1), als vrouwen (2a) als non-binaire personen (3). Expert wordt ook gebruikt voor personen van wie het gender niet bekend of relevant is (4a), of gemengde groepen (5).

(1) Die man is een echte expert in zijn vakgebied.

(2a) Eva is een expert in verschillende programmeertalen.

(3) Kayden is een echte expert in sociale media.

(4a) Door de hulp van een expert in te schakelen, hoef je zelf niet alles uit te zoeken.

(5) Hij en zijn vrouw zijn beiden expert op het gebied van neonatologie.

In Nederland wordt expert uitgesproken als [ekspèr], in België is ook de uitspraak [ekspert] gangbaar. Dat verklaart waarom in België voor een vrouw ook de afleiding experte gebruikt wordt. In Nederland is die vorm onbekend.

(2b) Eva is een experte in verschillende programmeertalen. [standaardtaal in België]

Expert is grammaticaal mannelijk. Grammaticaal mannelijke benamingen hebben als nadeel dat ze kunnen leiden tot een eenzijdig mannelijke interpretatie. In België is de mannelijke connotatie van expert sterker, omdat daar de vrouwelijke tegenhanger experte voorkomt. Om een onbedoelde mannelijke interpretatie te vermijden, kan een genderoverkoepelende benaming als deskundige worden gebruikt voor vrouwen en non-binaire personen, personen van wie het gender niet bekend of relevant is, of gemengde groepen. Een andere mogelijkheid is om na expert tussen haakjes een afkorting als v/m/x toe te voegen.

(4b) Door de hulp van een expert (v/m/x) in te schakelen, hoef je zelf niet alles uit te zoeken.

Bijzonderheid

In het hele taalgebied is het meervoud experts [ekspèrs] in gebruik. In België wordt ook het meervoud experten gebruikt en expertes als meervoud van experte. Die vormen hangen samen met de in België gebruikelijke uitspraak [ekspert]. De vormen experts en experten kunnen worden gebruikt voor vrouwen, mannen en non-binaire personen; de vorm expertes kan alleen worden gebruikt voor vrouwen.

Zie ook

Taal en gender (algemeen)
Taal en gender: beroeps-, functie- en rolbenamingen (algemeen)

Directeur / directrice
Introducee / introducé

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022)

afleidingen,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1779
j
afleiding,functienamen,grammatica,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:functienamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,meervoud
23 May 2016
20 September 2016