Woordgeslacht

Woordgeslacht

Omschrijving

Het woordgeslacht (ook wel grammaticaal geslacht of genus (meervoud genera)) duidt op de traditionele verdeling van zelfstandige naamwoorden in vrouwelijke, mannelijke en onzijdige woorden. Vrouwelijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden worden voorafgegaan door het lidwoord de (of de aanwijzende voornaamwoorden deze en die); onzijdige zelfstandige naamwoorden door het lidwoord het (of de aanwijzende voornaamwoorden dit en dat). Dat het grammaticale geslacht kan afwijken van het natuurlijke of biologische geslacht, blijkt uit het wijf, het meisje enzovoort.

Het onderscheid tussen de-woorden en het-woorden is duidelijk zichtbaar aan de lidwoorden. Bij de de-woorden wordt in de zuidelijke helft van het Nederlandse taalgebied en ook nog wel in geschreven taal het onderscheid tussen het mannelijke en vrouwelijke grammaticale geslacht in acht genomen, wanneer er met voornaamwoorden naar wordt verwezen.

Zie ook

Lidwoord
Voornaamwoord
Zelfstandig naamwoord

termen


tao_term
109