Faling / faillissement

Faling / faillissement

Vraag

Is faling in de betekenis van ‘faillissement’ correct?

Antwoord

Nee, faling is geen standaardtaal. In de standaardtaal is faillissement gangbaar.

Toelichting

De toestand waarin personen of bedrijven verkeren wanneer ze niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zodat er op hun vermogen beslag is gelegd, noemt men in de standaardtaal het faillissement.

(1) Het faillissement van Lernout & Hauspie was een ramp voor vele kleine beleggers.

In België gebruikt men af en toe ook faling in plaats van faillissement. Faling is echter geen standaardtaal.

(2) De rechter zal waarschijnlijk snel de faling van de firma uitspreken. (in België, geen standaardtaal)

(3) Wegens faling verdwijnen er regelmatig bedrijven uit het economische leven. (in België, geen standaardtaal)

Ook de uitdrukkingen in faling zijn, in faling stellen en in faling verklaren zijn geen standaardtaal en kunnen beter vervangen worden door failliet zijn en failliet verklaren.

(4) Het bedrijf werd door de rechtbank in faling gesteld. (in België, geen standaardtaal)

Buiten de economische sfeer betekent faling in België ‘mislukking’ bijvoorbeeld van een plan of van een politiek. Ook in die betekenis is faling geen standaardtaal. De mislukking en het failliet zijn alternatieven in de standaardtaal.

(5) Enkele dagen geleden waren we getuige van de politieke faling van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Boeken neerleggen (de -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 77; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 82; Taalwijzer (1998), p. 124; Stijlboek VRT (2003), p. 86; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1041
j
afleiding,correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
11 March 2013