Evengoed / even goed

Evengoed / even goed

Vraag

Moet je schrijven evengoed of even goed?

Antwoord

Beide vormen komen voor. De keuze ertussen is afhankelijk van de betekenis en functie. Het verschil wordt hieronder toegelicht.

Toelichting

Het woord even voor een bijvoeglijk naamwoord wijst op een gelijkheid.

(1) Dit schilderij van Matisse is even goed geschilderd als dat nog beroemdere doek van Van Gogh.

De aaneengeschreven vorm evengoed heeft de betekenis ‘zonder dat het verschil uitmaakt, met evenveel recht’.

(2) Het regende op Gran Canaria gedurende ons hele verblijf. We hadden evengoed naar Schotland kunnen gaan.

(3) De grote partij waar ik op gestemd heb, is toch in de oppositie beland. Ik had evengoed op mijn favoriete splinterpartij kunnen stemmen.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Al weer / alweer
Decennia lang / decennialang
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,samenstellingen,tussenwerpsel,spelling,grammaticatao_adv (C)
278
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,samenstelling,spelling,tussenwerpsel
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,tussenwerpsel;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
15 November 2015