Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de – werkwijze)

Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de – werkwijze)

Vraag

Wat is correct: de gebruikelijkere werkwijze, de gebruikelijker werkwijze of de meer gebruikelijke werkwijze?

Antwoord

De drie mogelijkheden zijn correct.

Toelichting

De vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden wordt in het algemeen gevormd door het bijvoeglijk naamwoord plus de uitgang -er(e).

(1) Jullie wonen in een mooier huis dan wij.

(2) De grotere kinderen blijven ’s middags op school eten.

(3) De professor beantwoordde alleen de interessantere vragen.

Bij vormen als gebruikelijkere, die door de opeenvolging van drie of meer lettergrepen met een toonloze e-klank moeilijk uit te spreken zijn, wordt de buigings-e vaak weggelaten.

(4a) We zullen de gebruikelijkere werkwijze volgen.

(4b) We zullen de gebruikelijker werkwijze volgen.

(5a) Hij kwam met een vernuftigere oplossing dan zijn collega.

(5b) Hij kwam met een vernuftiger oplossing dan zijn collega. 

(6a) De ingewikkeldere vragen laat ik nog even open.

(6b) De ingewikkelder vragen laat ik nog even open.

De opeenvolging van te veel toonloze klanken kan ook vermeden worden door een  omschrijving van de vergrotende trap met meer.

(4c) We zullen de meer gebruikelijke werkwijze volgen.

(6c) De meer ingewikkelde vragen laat ik nog even open.

Zie ook

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)
Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Hilarischst / hilarischt / meest hilarisch
Moe (trappen van vergelijking)
Zonnigere / zonniger seizoenen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 416-418 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 411 of online online; Schrijfwijzer (2012), p. 284

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,trappen van vergelijking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
307
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,grammatica,trappen_vergelijking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
01 January 2004
11 May 2020