Dateren van / uit

Dateren van / uit

Vraag

Is het Die stoel dateert van de zeventiende eeuw of Die stoel dateert uit de zeventiende eeuw?

Antwoord

In dit geval is in de standaardtaal zowel van als uit mogelijk. In sommige andere gevallen is alleen van mogelijk.

Toelichting

In een aantal combinaties is de keuze voor het voorzetsel bij dateren zonder meer duidelijk. Het voorzetsel is van in de volgende gevallen:

–  als een tijdstip of tijdsperiode genoemd wordt in relatie tot een bepaald referentiepunt (het moment van spreken of schrijven of een ander punt): dateren van (een jaar, jaren, een maand, twee dagen, enzovoort) geleden; dateren van gisteren, verleden week, vorig jaar, de laatste maanden, drie maanden daarvoor/daarna, lang voor(dat), enzovoort;

–  als een bepaalde datum genoemd wordt.

(1) Zijn obsessie dateert van vier weken geleden.

(2) De krant dateert van verleden week vrijdag.

(3) Het gebouw dateert van kort voor de Eerste Wereldoorlog.

(4) De laatste brief dateert van 13 december 1997.

In andere combinaties worden van en uit in de standaardtaal door elkaar gebruikt, zonder dat er een duidelijk betekenisverschil is tussen de twee. Er kan hoogstens geconstateerd worden dat er een zekere voorkeur voor van bestaat in België, terwijl Nederlandse taalgebruikers een duidelijker voorkeur voor uit hebben.

(5) De mystieke teksten van Hadewijch dateren uit de dertiende eeuw.

(6) De uitvinding van de computer dateert van de twintigste eeuw.

(7) De Guldensporenslag dateert van 1302.

(8) Deze fraai aangelegde tuin dateert al uit 1900.

Zie ook

Bestaan in / uit

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 60; Taalwijzer (1998), p. 97; Stijlboek VRT (2003), p. 67; Het juiste voorzetsel (1999); Prisma Voorzetsels (2005), p. 60; Schrijfwijzer (2002), p. 241; Taalbaak 71.6

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
189
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
02 August 2019