Cultuurbeleidplan / cultuurbeleidsplan

Cultuurbeleidplan / cultuurbeleidsplan

Vraag

Komt er een tussen-s in cultuurbeleid(s)plan?

Antwoord

Zowel cultuurbeleidplan als cultuurbeleidsplan is correct, maar het is aan te bevelen de variant met tussen-s te gebruiken omdat die het gebruikelijkst is.

Toelichting

De basisregel voor het gebruik van de tussen-s in samenstellingen is dat een samenstelling een tussen-s krijgt als tussen de delen een s wordt gehoord. Op grond van uitspraakvariatie – sommige sprekers zeggen een s, andere niet – hebben veel samenstellingen twee gelijkwaardige spellingen: een met en een zonder tussen-s.

In de Woordenlijst en in woordenboeken wordt doorgaans de meest gebruikelijke vorm van een samenstelling opgenomen. Cultuurbeleidsplan is niet in de Woordenlijst opgenomen, maar wel de samenstelling cultuurbeleidscoördinator. Andere samenstellingen met beleid, zoals beleidsbepaler en beleidsplan, krijgen ook bijna allemaal een tussen-s. Bovendien blijkt op het internet dat cultuurbeleidsplan veel vaker voorkomt dan cultuurbeleidplan. Op basis van al die gegevens is het aan te bevelen om de variant met tussen-s te gebruiken. De vorm zonder tussen-s is evenwel niet fout.

Zie ook

Hoorbare tussenklank (Leidraad 10.1)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Beheers(overeenkomst) / beheer(overeenkomst)
Rechtstaat / rechtsstaat
Verkavelingaanvraag / verkavelingsaanvraag

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

samenstellingen,tussen-n en tussen-s,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
1220
j
samenstelling,spelling,tussenklanken,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tussenklanken;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
14 June 2016