44 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>afkortingenmeervoudsvormenadviezen>grammatica>meervoudenCao’en / cao’s Vraag Wat is het meervoud van cao (collectieve arbeidsovereenkomst)? Is het cao’en, omdat het over arbeidsovereenkomsten gaat, of is het cao’s? Antwoord Correct is: cao’s. Toelichting Losse letters, symbolen en initiaalwoorden krijgen een meervoud op ‘s: a’s, …

Cao’en / cao’s Lees meer »

adviezen>grammatica>meervoudenzelfstandig naamwoordCatalogussen / catalogi Vraag Is het meervoud van catalogus catalogi of catalogussen? Antwoord Zowel catalogi als catalogussen is correct. De vorm catalogi is de meest gangbare. Toelichting Catalogi is de gebruikelijkste meervoudsvorm van catalogus. Daarnaast komt catalogussen voor. (1a) …

Catalogussen / catalogi Lees meer »

adviezen>grammatica>meervoudensamenstellingenzelfstandig naamwoordAdvocaat-generaals / advocaten-generaal Vraag Wat is het meervoud van advocaat-generaal: advocaat-generaals of advocaten-generaal? Antwoord Het juiste meervoud is advocaten-generaal. Toelichting In functiebenamingen van het type advocaat-generaal en directeur-generaal is het tweede deel een bijvoeglijk naamwoord dat als bepaling bij …

Advocaat-generaals / advocaten-generaal Lees meer »