Advocaat-generaals / advocaten-generaal

Advocaat-generaals / advocaten-generaal

Vraag

Wat is het meervoud van advocaat-generaal: advocaat-generaals of advocaten-generaal?

Antwoord

Het juiste meervoud is advocaten-generaal.

Toelichting

In functiebenamingen van het type advocaat-generaal en directeur-generaal is het tweede deel een bijvoeglijk naamwoord dat als bepaling bij het zelfstandig naamwoord dienstdoet. De betekenis van generaal is hier ‘algemeen’. In het meervoud krijgt alleen het eerste deel (het kernwoord) van de samenstelling een meervoudsuitgang, dus: advocaten-generaal, directeurs-generaal of directeuren-generaal, gouverneurs-generaal. Vergelijkbare gevallen met een bijvoeglijk naamwoord als nabepaling zijn: auditeurs-militair, executeurs-testamentair, advocaten-fiscaal.

Zie ook

Collega’s-professoren / collega-professoren
Fiats Punto / Fiat Punto’s
Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitters
Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal
Salto mortale’s / salto mortales
Secretaris-generaal (hoofdletter?)
Tolk-vertalers / tolken-vertalers

Naslagwerken

ANS (1997), p. 165-166 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 271, p. 375; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 195; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 79; Woordenlijst (2015)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
26
j
correctheid,functienamen,grammatica,meervoud,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:functienamen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,samenstelling
01 January 2004
13 November 2015