63 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>afkortingenadviezen>conventies>brief en e-mailtitulatuurProf.( )dr. Vraag Zet je een spatie tussen opeenvolgende afgekorte academische titels? Antwoord Ja, tussen bijvoorbeeld prof. dr. komt een spatie. Toelichting Opeenvolgende afkortingen volgen de basisregel dat woorden van elkaar gescheiden worden door een spatie. Alleen als …

Prof.( )dr. Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselwoordkeuze en stijladviezen>grammatica>naamvallenvoornaamwoordvoorzetselNamens dezen / deze Vraag Wat is correct in de slotformule van een brief: namens dezen of namens deze? Antwoord Beide formuleringen zijn correct. Ze komen in formeel taalgebruik voor in Nederland. …

Namens dezen / deze Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>correctheid en betekeniswoordkeuze en stijlMet vriendelijke groet(en) / hoogachtend Vraag Wat is de beste slotformule: Met vriendelijke groet(en) of Hoogachtend? Antwoord Beide slotformules zijn goed, maar Hoogachtend is formeler dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Stem …

Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend Lees meer »