62 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselwoordkeuze en stijladviezen>grammatica>naamvallenvoornaamwoordvoorzetselNamens dezen / deze Vraag Wat is correct in de slotformule van een brief: namens dezen of namens deze? Antwoord Beide formuleringen zijn correct. Ze komen in formeel taalgebruik voor in Nederland. …

Namens dezen / deze Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>woordkeuze en stijlMijne heren: verouderd? (We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.)  Vraag Is de briefaanhef Mijne heren verouderd? Antwoord Ja. Gebruik een modernere aanhef, zoals Geachte heer, mevrouw of …

Mijne heren: verouderd? Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>correctheid en betekeniswoordkeuze en stijlMet vriendelijke groet(en) / hoogachtend Vraag Wat is de beste slotformule: Met vriendelijke groet(en) of Hoogachtend? Antwoord Beide slotformules zijn goed, maar Hoogachtend is formeler dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Stem …

Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>lidwoordMet een vriendelijke groet / met vriendelijke groet / met vriendelijke groeten Vraag Wat is de beste slotformule in een zakelijke brief of e-mail: Met een vriendelijke groet, Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten? Antwoord …

Met een vriendelijke groet / met vriendelijke groet / met vriendelijke groeten Lees meer »

adviezen>conventies>brief en e-mailtitulatuuradviezen>woordgebruik>correctheid en betekeniswoordkeuze en stijlMejuffrouw / mevrouw (We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.)  Vraag Is mejuffrouw een correcte aanspreekvorm in een brief of e-mail of in de adressering van …

Mejuffrouw / mevrouw Lees meer »