Categoriek / categorisch

Categoriek / categorisch

Vraag

Is categoriek correct?

Antwoord

Ja, categoriek is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is categorisch.

Toelichting

Het woord categorisch kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als synoniem onder meer voor stellig, pertinent, onvoorwaardelijk, krachtig, formeel, onverbiddelijk, bepaald, onomwonden.

(1) Marco Borsato weigerde categorisch naar de kapper te gaan.

(2) Het clubbestuur ontkende vandaag categorisch dat het op zoek is naar een nieuwe trainer.

In de standaardtaal in België is categoriek het meest gangbare woord, al wordt ook categorisch regelmatig gebruikt.

(3) Dat laffe aanbod werd door het drietal categoriek afgewezen. [standaardtaal in België]

(4) Het oordeel van de dokter was categoriek: ‘Overbelasting van de rug en vijf dagen platte rust.’ [standaardtaal in België]

Zie ook

Kritische / kritieke succesfactoren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 52; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 51; Taalwijzer (1998), p. 86; Stijlboek VRT (2003), p. 56; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
980
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,woordgebruik
Woordvorm,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
07 March 2013