Bij deze / bij dezen

Bij deze / bij dezen

Vraag

Wat is de correcte formulering (in een brief): bij deze of bij dezen?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. Bij dezen is een combinatie met een oude naamval; bij deze is de afgesleten variant.

Toelichting

Bij dezen is een vaste verbinding met een oude naamvalsvorm. In ouder Nederlands volgde op een voorzetsel als bij de derde naamval, herkenbaar aan de uitgang -n. De uitgang -n is bewaard gebleven in enkele vaste verbindingen, waaronder de vaak in brieven voorkomende uitdrukking bij dezen (‘door deze brief, hierbij, bij deze gelegenheid’).

Naast bij dezen is ook bij deze gangbaar geworden. Tegen die vorm is geen bezwaar.

In plaats van bij dezen of bij deze kan ook hierbij gebruikt worden.

Zie ook

Naamvallen (algemeen)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Bijgaand vindt u
Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte
Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)
In bijlage / in de bijlage / als bijlage
Namens dezen / deze
Op de duur / op den duur
Ten deze / te dezen
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015); ANS (1997) p. 310 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 108; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

brief en e-mail,correctheid en betekenis,naamvallen,voornaamwoord,conventies,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
119
j
brief,correctheid,grammatica,naamvalsvormen,spelling,uitdrukkingen,voornaamwoord
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:brief,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:naamvalsvormen
01 January 2004
05 May 2017