Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)

Vraag

Krijgt beide een -n in de volgende zin: De reddingswerker en zijn hond werden beide(n) onderscheiden voor hun inzet?

Antwoord

In dit geval is zowel beide als beiden mogelijk. Een goed alternatief is ook: De reddingswerker en zijn hond werden allebei onderscheiden voor hun inzet. Beide(n) is formeler dan allebei.

Toelichting

Woorden als beide en alle krijgen in het meervoud een -n als ze verwijzen naar personen en zelfstandig gebruikt worden. Met zelfstandig gebruik van beide en alle wordt bedoeld dat die woorden niet kunnen worden aangevuld met een zelfstandig naamwoord uit de directe context (dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat). Dat is het geval in zin (1) hieronder: weliswaar komt hier een zelfstandig naamwoord voor waarop beiden betrekking heeft (mannen), maar dat kan niet worden aangevuld: De mannen werden beide mannen onderscheiden is uitgesloten.

(1) De mannen werden beiden onderscheiden.

(2) De verdachten moesten allen een bloedonderzoek ondergaan.

Als beide of alle alleen naar dieren of zaken verwijst, krijgt het geen -n.

(3) Er stonden vijf honden aan het hek; alle blaften vervaarlijk.

(4) Ik heb de twee foto’s bekeken. Beide zijn prachtig geworden.

Als beide of alle deels naar een persoon (of personen) en deels naar een zaak (zaken) of dier (dieren) verwijst, zijn er twee mogelijkheden.

(5) De veehoeders en hun schapen werden verrast door de storm. Ze gingen alle/allen schuilen in een grot.

(6) De fotograaf en zijn fototoestel maakten beide/ beiden een smak tegen de grond.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
De eersten de besten / de eerste de besten
Degene / degenen
Diverse / diversen
De meeste / meesten van de aanwezige leden
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Onder andere / onder anderen
Sommige / sommigen van de medewerkers
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

ANS: Zelfstandig gebruik van hoofdtelwoorden, Gesubstantiveerde hoofdtelwoorden met -en; Schrijfwijzer (2012), p. 297; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 81 en 131; Stijlboek VRT (2003), p.38

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,telwoord,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
93
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,telwoord,verwijswoorden,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:telwoord
01 January 2004
10 January 2019